проекти

Нашият екип работи по различни проекти, воден от идеята да върнем и разраснем интереса и информираността на обществото към изкуството. Да стимулираме кандидатстването в училищата по изкуствата. Да намерим алтернативи за реализацията и развитие на професионалните кадри. 
"Не само художниците, но и всеки просветен гражданин и отечестволюбец трябва да милее за родното ни изкуство, да помага и съдейства за неговото процъфтяване, развитие и усъвършенстване, защото изкуството е мерило за просветата и израз на народната душа, чувство и вкус, което пък очертава личностния и духовен образ на цял един народ.“ Цитатът е взет от книгата „Основни принципи и елементи на изобразителното изкуство“, написана през далечната 1925 г. от българския художник Петър Стоянов.