градина

 


Нашият скулптурен двор "Спокойствие" станал част от национална инициатива на HomeMax под наслов „Децата мислят зелено”, целяща да насърчи най-малките към опознаване на природата и да ги възпита да отглеждат, да се грижат и да се радват на заобикалящата ги среда за една по-красива и зелена България.
http://www.home-max.bg/