идея


Арт лаборатория е информативно-обучителен център за изкуство. Нашата мисия е да провокираме  и насърчаваме интереса на децата, младите и изобщо на обществото към изкуството.  
За развитието на идеята вече си партнираме с Министерството на културата, Националното училище за изящни изкуства "Илия Петров", фондация "Имеон-Балкани", HomeMax, школа "Бага-Тур" и представителите на KARCHER за България Техноклийн.