Българско изкуство


Арт лаборатория беше част от фестивала за градска култура "София диша"  с работилница за българско изкуство представяща части от книгата „Българско изкуство за вашето дете и за детето във вас”. оцветяване на чипровски килим и Стария Пловдив на Цанко Лавренов
Нарисувай ябълките на Майсторапещерно изкуство
изработка на тракийски вотиви
 малки и пораснали деца******


Проектът „Българско изкуство за вашето дете и за детето във вас” включва създаването и представянето на книга-помагало, която да запознае читателите по един творчески иновативен начин с изобразителното изкуство по българските земи. Чрез избрани характерни образци на постиженията му през различните епохи, ще бъде проследена исторически времевата линия на неговото развитие. Предлаганата методологическа система е разработена на принципа на интерактивното обучение, което се осъществява с активното участие на обучаваните. Помагалото съдържа богат набор от илюстрации, художествени материали и пособия, които ще провокират ползвателите към творческа активност и ще предоставят възможност за персонално доразвиване на отделните идеи, включени в различните негови раздели.